http://infctbn1.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ประวัติหน่วย

 เกียรติประวัติ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 สิ่งศักดิ์สิทธิประจำหน่วย

 ติดต่อเรา

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ08/06/2015
อัพเดท10/11/2016
ผู้เข้าชม12,591
เปิดเพจ27,167

บริการ

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด

ตัวอย่างหมวดหมู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การปฏิบัติงาน

iGetWeb.com
AdsOne.com

การปฏิบัติราชการที่สำคัญ

การปฏิบัติราชการที่สำคัญ

การฝึกประลองยุทธของกองทัพไทย

พ.ศ.๒๔๙๖ ฝึกประลองยุทธร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๑ จว.ปราจีนบุรี

พ.ศ.๒๔๙๗ ฝึกประลองยุทธร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๒ จว.หนองคาย

พ.ศ.๒๕๐๐ ฝึกแอร์ลิงค์ ร่วมกับ กรมผสมที่ ๓๑ จว.ลพบุรี

พ.ศ.๒๕๐๖ เข้าร่วมในการฝึกสาธิต กองพันตั้งรับและกองร้อยเพิ่มเติมกำลัง ใน

การเข้าตีบริเวณพื้นที่เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  ต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การฝึกและการสาธิต

           พ.ศ.๒๔๙๖ สาธิตการฝึกกองพันเข้าตี ร่วมกับอาวุธสนับสนุนอื่นๆ ด้วยกระสุนจริง ณ บริเวณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

           พ.ศ.๒๔๙๗   สาธิตการฝึกผสมอาวุธ  ให้นายทหารชั้นนายพลของกองทัพบก และ

ต่างกองทัพชม ณ บริเวณพื้นที่การฝึก จังหวัดลพบุรี

           พ.ศ.๒๔๙๘ สาธิตการฝึกกองพันทหารราบตรวจสอบ   ให้ ผบ.พัน , ฝอ.๓ ของ กองพันทหารราบ ทั้งกองทัพบกชม บริเวณพื้นที่การฝึก ตำบลคุ้งเขาเขียว อำเภอพุแค        จังหวัดลพบุรี

           พ.ศ.๒๕๐๖ สาธิตการฝึกการยิงฉากของกองพันในการตั้งรับให้นายพลกองแล ผู้นำฝ่ายเป็นกลางและคณะของประเทศลาว ชม ณ บริเวณพื้นที่การฝึกเขาพุโลน    ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

            พ.ศ.๒๕๐๖   สาธิตการฝึกการเคลื่อนย้ายทางอากาศ ณ  บริเวณพื้นที่การฝึก กองบิน ๒  โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี

            พ.ศ.๒๕๐๗   สาธิตการตรวจสอบกองพันทหารราบผสม ให้  ผบ.พัน  ,   ฝอ.๓  กองพันทหารราบ  ทั้งกองทัพบก ชม

            พ.ศ.๒๕๑๗  กองพันทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ (พัน.ร.ศร.)     จัดกำลังหน่วยทหารขนาดเล็ก สาธิตถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริทร และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทอดพระเนตร   เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗    ณ  บริเวณ     ท่าเสด็จ ศูนย์การทหารราบ

             พ.ศ.๒๕๒๓ - ปัจจุบัน ได้จัดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์  ทำการสาธิตอาวุธและยุทธวิธีของทหารราบในระดับหมู่ ,หมวด,กองร้อย,กองพัน ในวันสัมมนาทางวิชาการของ  ทหารราบ ตลอดจนคณะนักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ  ที่มาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์การทหารราบ มาโดยตลอด อาทิเช่น      คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก,คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหาร, คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียน     เสนาธิการทหารบก เป็นต้น

      

       สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพล เพื่อทำการฝึกและสาธิตให้กับ นนร. ของ รร.จปร.  ในโอกาสที่มาทำการฝึกภาคสนามวิชาทหารราบ   ในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ อยู่เสมอมา

                          พ.ศ.๒๕๔๑ จัดกำลังพลทำการสาธิต การจัดหน่วยกองร้อยพร้อมรบของศูนย์การทหารราบ สาธิตการฝึกและการจัด ให้กับผู้คับหน่วยทหารราบระดับ  ผู้บังคับการกรมและผู้บังคับกองพัน ทั่วประเทศได้ชม  ณ สนามฝึกสาธิต ภายในค่ายธนะรัชต์ เมื่อ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑

 

                         การฝึกกับกองกำลังทหารมิตรประเทศ

                   กองพันทหารราบที่ ๑  ศูนย์การทหารราบ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมทำการฝึกกับกองกำลังทหารมิตรประเทศ อยู่เป็นประจำ อาทิเช่น

                  การฝึกร่วมกับหน่วยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัสการฝึก BALANCE TORCH

                            การฝึกร่วมกับหน่วยทหารกูรข่า ของประเทศอังกฤษ ภายใต้รหัสการฝึก   เอเวอร์กรีน ๙๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕

                             การฝึกร่วมกับหน่วยกองทัพบกออสเตรเลีย ภายใต้รหัสการฝึก   CHAPLE GOLD   เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ , ๒๕๓๖ , ๒๕๓๘ , ๒๕๓๙   และ  ได้จัดกำลังพล ๑   กองร้อยทหารราบ      ในนามของ ศูนย์การทหารราบ  และกองทัพบกไทย     เดินทางไปร่วมการฝึกกับ กองทัพบกออสเตรเลีย ณ เมือง TOWNSAVILL   รัฐ QUEENLAND ประเทศออสเตรเลีย ในรหัสการฝึก TEMPLE JADE ๙๗ เมื่อ ๔ กรกฏาคม ๒๕๔๐ ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๔๐

 

 การปฏิบัติหน้าที่และวีระกรรมของหน่วย

    พ.ศ.๒๔๗๖ เกิดการกบฏ กองพันทหารราบที่ ๔ ได้รับหน้าที่ปราบปรามกบฏ         จนเหตุการณ์สงบลง ( กบฏบวรเดช )

    พ.ศ.๒๔๘๓ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส   กองโรงเรียนทหารราบ  ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๔ (ร.พัน.๔) และได้เคลื่อนย้ายกำลังไปปฏิบัติการรบ ในพื้นที่        อำเภอวัฒนานคร , ด่านปอยเปต  จังหวัดปราจีนบุรี จนสงครามสงบ

    พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา กองโรงเรียน  ได้แปรสภาพเป็น             กองพันทหารราบที่ ๔   (ร.พัน.๔) สังกัด กรมทหารราบที่ ๓ กองพลที่ ๔ กองทัพพายัพ  เคลื่อนย้ายกำลังไปประจำที่ ลำปาง , เชียงราย จนสงครามสงบ ในปี พ.ศ.๒๔๘๗

    พ.ศ.๒๕๐๐ เกิดการปฏิวัติ กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ   (พัน.ร.ศร.)    ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๓๑ (ผส.๓๑ ร.พัน.๓) จัดกำลังเตรียมพร้อม    ทั้งกองพัน และได้จัดกำลังส่วนหนึ่งไปปฏิบัติการที่ บ้านหัวช้าง  จนเหตุการณ์สงบ

    พ.ศ.๒๕๑๒ ผกค.ได้คุกคามประชาชนในเขตพื้นที่ อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์       กองพันทหารราบ   ศูนย์การทหารราบ  (พัน.ร.ศร.)  ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๓   กรมผสมที่ ๓๑ (ผส.๓๑ ร.พัน.๓) เคลื่อนย้ายกำลังไปทำการฝึกในพื้นที่ที่มี ผกค.คุกคาม  บริเวณบ้านโป่งกะสัง , บ้านยางชุม  อ.กุยบุรี   จว.ประจวบคีรีขันธ์ จนเหตุการณ์สงบลงบ มีนายสิบ    พลทหาร ได้ปะทะต่อสู้กับ ผกค.จนเสียชีวิต  จำนวน ๖ นาย ทางราชการได้ปูนบำเหน็จพิเศษ  เป็นการตอบแทนคุณงามความดี คือ

๑ จ.ส.อ.ประเสริฐ                ดอกเทียน      

๒ ส.อ.ครอบ                      เหมือนวงษ์

๓ พลฯ ประเทือง                 ปู่คำ             

๔ พลฯ สมพงษ์                   เทียมแก้ว

๕ พลฯ จำลอง                  เครืองาม        

๖ พลฯ สงัด                      จำเนียรสุข

    พ.ศ.๒๕๑๔ ผกค.ได้คุกคามประชาชนในเขตพื้นที่  จว.สกลนคร อย่างรุนแรง         กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  (พัน.ร.ศร.) ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๓      กรมผสมที่ ๓๑  (ผส.๓๑ ร.พัน.๓)เคลื่อนย้ายกำลัง ไปทำการปราบปราม ผกค.ในพื้นที่            จว.สกลนคร จนเหตุการณ์สงบลง มีนายสิบ พลทหาร ได้ปะทะต่อสู้กับ ผกค.จนเสียชีวิต      จำนวน ๔ นาย  ทางราชการได้ปูนบำเหน็จพิเศษเป็นการตอบแทนคุณงามความดี คือ

๑  ส.อ.สนิท               ทองช่วย      ๓  พลฯ เทียบ             จุ่นเนี่ยง

๒  ส.ท.สุชาติ            ตะริโย         ๔  พลฯ ทองสุข           สองเมือง

    พ.ศ.๒๕๑๖ ผกค.ได้คุกคามประชาชนในเขตพื้นที่ จว.เชียงราย กองพันทหารราบ   ศูนย์การทหารราบ (พัน.ร.ศร.) ได้แปรสภาพเป็น  กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๓๑        (ผส.๓๑ ร.พัน.๓)   เคลื่อนย้ายกำลังไปทำการปราบปราม  ผกค.ในพื้นที่ จว.เชียงราย             จนเหตุการณ์สงบลงมีนายสิบ ได้ปะทะต่อสู้กับผกค.เหยียบกับระเบิดขาขวาขาด พิการทุพพลภาพจำนวน ๑ นาย ทางราชการได้ปูนบำเหน็จพิเศษเป็นการตอบแทนคุณงามความดี คือ

๑  ส.อ.โชคชัย                ปลุกใจเสือ

    พ.ศ.๒๕๑๗  กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ( พัน.ร.ศร. ) ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๓๑ ( ผส.๓๑ ร.พัน.๓ ) เคลื่อนย้ายกำลังไปทำการปราบปราม ขจก. และรักษาความสงบของประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส จนเหตุ การณ์สงบลง 

    พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๐  ขบวนการโจรก่อการร้าย  ได้ก่อตัวรวบรวมสมัครพรรกพวกกันอีก   ทำการก่อกวนประชาชนและทำลายสถานที่ราชการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กองพันทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ (พัน.ร.ศร.)  ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๓๑         (ผส.๓๑ ร.พัน.๓)    เคลื่อนย้ายกำลังไปทำการปราบปราม ขจก.และรักษาความสงบ             ของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนประชาชนขวัญดีทำมาหากินเป็นปกติ   และได้เคลื่อนย้ายกำลังกลับหน่วยที่ตั้งปกติ เมื่อ ๓๑ กันยายน ๒๕๒๐ มี นายทหาร นายสิบ ได้ปะทะต่อสู้กับ ขจก. และเหยียบกับระเบิดเสียชีวิตจำนวน ๒ นาย บาดเจ็บทุพลภาพ   จำนวน ๑ นายทางราชการได้ปูนบำเหน็จพิเศษเป็นการตอบแทนคุณงามความดี คือ

๑  ร.ท.เสรี            ท้วมผาสุข      ปะทะกับ ผกค.เสียชีวิต

๒  ส.ท.ธรรมนูญ      ชวประพันธ์    เหยียบกับระเบิดขาขวาขาดเสียชีวิต

๓ ส.อ.พินัย             กุยคำ           เหยียบกับระเบิดขาขวาขาดพิการทุพลภาพ

    พ.ศ.๒๕๒๐ ( มี.ค.-เม.ย.) กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ( พัน.ร.ศร. )  จัดกำลัง ๑ กองร้อย เข้าทำการปราบปราม จคม.ร่วมกับ กองทัพบกมาเลเซีย ณ บริเวณพื้นที่ เขาน้ำค้าง อ.สะเดา จ.สงขลา ตามแผนยุทธการ “ ดาวใหญ่-มุสน่า ๒ ” ระหว่างการปฏิบัติการร่วม ได้มีการปะทะกับ กลุ่ม จคม. หลายครั้ง มีกำลังพลบาดเจ็บหลายนาย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

    พ.ศ.๒๕๒๔  ผกค. ในพื้นที่ภาคเหนือได้ขยายอิทธิพล           กองพันทหารราบ    ศูนย์การทหารราบ(พัน.ร.ศร.) ได้แปรสภาพหน่วย เป็นกำลังรบกองหนุนของกองทัพบก    โดยได้รับคำสั่งให้นำกำลังเข้าทำการปราบปราม และขยายผลการปฏิบัติเสริมความมั่นคงบริเวณ    เขาค้อ , หนองแม่นา , เขาย่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยได้เข้าร่วมตามแผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึก ของกองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า ผลการปฏิบัติภารกิจได้ผลดี  สามารถสังหาร ผกค.และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ผกค.ได้เป็นจำนวนมาก และได้เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งปกติในปีเดียวกัน มี พลทหาร ได้ปะทะต่อสู้กับ ผกค.จนเสียชีวิต จำนวน ๕ นาย ทางราชการได้ปูนบำเหน็จพิเศษเป็นการ    ตอบแทนคุณงามความดี คือ

๑  พลฯ สมพร          บูรณโถ          ๔  พลฯ ชิด              ดีพังเทียม

๒  พลฯ อุดม           อ่อนเฉวียง      ๕  พลฯ ส้มเช้า           แซ่ล้อ

๓  พลฯ ประสิทธิ์       เอมานุเวช     

    พ.ศ.๒๕๒๕    กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ได้รับคำสั่งให้ไปปราบปราม ผกค. ตามคำสั่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า กองทัพภาคที่ ๔ ตามแผนยุทธการใต้ร่มเย็น ๙ และ แผนยุทธการใต้ร่มเย็น ๑๑       โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ปราบปราม ผกค.ในเขตจังหวัด  สุราษฏร์ธานี,นครศรีธรรมราช,กระบี่,ตรัง,ยะลา  ซึ่งการปฏิบัติภารกิจได้ผลดี และเคลื่อนย้ายกำลังกลับที่ตั้งปกติในปีเดียวกัน แผนยุทธการใต้ร่มเย็น ๙ในเขตบริเวณพื้นที่     จว.สุราษฏร์ธานี มีนายสิบ พลทหารได้ปะทะต่อสู้กับ ผกค.จนเสียชีวิต จำนวน ๖ นาย ทางราชการได้ปูนบำเหน็จพิเศษเป็นการตอบแทนคุณงามความดี  คือ

๑  จ.ส.อ.สุทธนุ         แก้วพรหม     

๒    ส.อ.เนียน           สุขสบาย

๓    ส.ต.ชอบ          พงษ์เพชร      

๔  พลฯ ทองเบิ้ม        เกิดมะเริง

๕  พลฯ พากุล          พิมพิลา         

๖  พลฯ ธีระวัช         สุขเกษม

ตามแผนยุทธการใต้ร่มเย็น ๑๑ ในเขตบริเวณพื้นที่  จว.กระบี่ , ตรัง , ยะลา   มีนายสิบ พลทหาร ได้ปะทะต่อสู้กับ ผกค.จนพิการทุพพลภาพ จำนวน ๓ นาย   ทางราชการได้            ปูนบำเหน็จพิเศษ เป็นการตอบแทนคุณงามความดี คือ

๑  จ.ส.อ.ประโลม      จาดฤทธิ์        

๒  พลฯ สมชาย         ขุนทำการ

๓  พลฯ ฉลวย              ปุ๊กทะเล

             พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดธรณีภิบัตใน ๖ จังหวัด ภาคใต้ ( ระนอง ,พังงา,ภูเกต,กระบี่,ตรัง,สตูล )หน่วยจัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย จนเข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่     วันที่ ๓๑ ธ.ค.๔๗ - ๑๘ ส.ค. ๔๘

             พ.ศ. ๒๕๕๐ เกิดการปฎิรูปการปกครองหน่วยจัดกำลังปฏิบัติการ เขต จังหวัด เพชรบุรีและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
             พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน หน่วยจัดกำลัง ๑ บก.ควบคุม ๑ กองร้อยปฎิบัติการ เข้าปฎิบัติการในพื้นที่ เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร (๑๓ - ๑๘ เม.ย.๕๒)         

             พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลประกาศใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หน่วยจัดกำลัง ๑ บก. ควบคุม ๑ กองร้อยปฎิบัติการ ๑ บก.ร้อย ๑ หมวดรักษาความสงบ สนธิกำลังกับศูนย์การทหารราบ จัดตั้ง กองพันรักษาความสงบเรียบร้อย   ศูนย์การทหารราบ เป็นกองหนุน ขึ้นควบคุมยุทธการกับ พล ร. ๙ ปฎิบัติหน้าที่ในเขต            พื้นที่ บางบอน   ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ บางกอกน้อย หลักสี่ จตุจัตร หนองแขม ตลิ่งชัน นครปฐม วันที่ ๑๑ - ๓๐ มี.ค. , วันที่ ๓๑ มี.ค. - วันที่ ๗ เม.ย. เข้ารับผิดชอบพื้นที่ เพิ่มเติมในเขต        อำเภอ ชะอำ และหัวหิน ในการประชุมผู้นำลุ้มน้ำโขง (ห้วงวันที่ ๑-๕ เม.ย.๕๓)

             พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงตั้งแต่วันที่ ๗ เม.ย. ๕๓ -๑๖ มิ.ย. ๕๓ หน่วยเข้าปฏิบัติการในพื้นที่      แยก จปร     แยก คอกวัว อนุสาวรีประชาธิปไตย ในวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๓ และได้รับมอบพื้นที่เพิ่มเติมรับผิดชอบในเขต รามอินทรา สีลม สถานีรถไฟฟ้า อโศก เพลินจิต ชิดลม และเข้าเคลียร์พื้น  ที่บริเวณ         แยกราชประสงค์   ในวันที่ ๑๙,๒๐ พ.ค.๕๓....กลับเข้าหน่วยในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๓

            พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดน้ำท้วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมลทล กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกำลัง ๑ กองร้อย บรรเทาสาธารณะภัย ขึ้นสมทบ กองพันบรรเทาสาธารณะภัยศูนย์การทหารราบ เข้าช่วยเหลือประชาชน

            พ.ศ. ๒๕๕๗ เกิดการยึดอำนาจการปกครอง โดย คณะ คสช. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. หน่วยจัดกำลัง ๑ กองพันรักษาความสงบเรียบร้อย สนธิกำลังกับศูนย์การทหารราบ จัดตั้ง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย   ศูนย์การทหารราบ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ ๔ อำเภอตอนล่างประกอบด้วย อ.เมือง,อ.ทับสะแก,อ.บางสะพาน และอ.บางสะพานน้อย

view
view