http://infctbn1.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ประวัติหน่วย

 เกียรติประวัติ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 สิ่งศักดิ์สิทธิประจำหน่วย

 ติดต่อเรา

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ08/06/2015
อัพเดท10/11/2016
ผู้เข้าชม12,590
เปิดเพจ27,166

บริการ

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด

ตัวอย่างหมวดหมู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การปฏิบัติงาน

iGetWeb.com
AdsOne.com

หนุมาน เป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯดำรงตำแหน่ง องค์ผู้บังคับการกองทหารล้อมวังได้พระราชทานให้กับหน่วย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๕ ซึ่ง เป็นปีก่อตั้งหน่วย โดยมีที่ตั้งในพระบรมมหาราชวัง     สำหรับตราสัญลักษณ์หนุมาน ที่พระราชทานให้นั้น ทรงหมายถึง ทหารเอกที่มีความสามารถ เฉลียวฉลาด และจงรักภักดี ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ ล้อมวัง ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพัน ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมเป็นที่ตั้งใหม่บริเวณท่า พระจันทร์ ภายหลังจากได้ย้ายเข้าที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ได้เกิดเหตุการณ์อันอัศจรรย์ขึ้น นั่นก็คือ ได้ปรากฏ รูปแกะสลักไม้รูปหนุมาน ลอยทวนน้ำจากปลายแม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลทวนน้ำมาทางต้นน้ำ และมาหยุดอยู่ ท่าน้ำหน้ากองพัน กำลังพลทั้งหลาย ได้เห็น เหตุการณ์อันอัศจรรย์ ก็พากันดีใจ ว่าหนุมาน อันเป็นสัญลักษณ์ ของหน่วย ได้ปรากฏและอยู่กับหน่วย เพื่อเป็นที่เคารพบูชา และเป็น ขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล จึงได้พร้อม กันทำพิธีอันเชิญขึ้นมาจากน้ำ จึงได้เห็นหางที่เป็นปลา จึงทราบว่าเป็นมัจฉานุ แม้จะทราบว่าเป็นมัจฉานุ แต่ความดีใจ และความตั้งใจอันมีศรัทธาอยู่เดิม ก็มิได้เปลี่ยน เพราะต่างคิดว่า หนุมานมีหน้าที่ไปถวายความ จงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์ จึงได้ส่งบุตรชาย คือ มัจฉานุ มาเป็นตัวแทน จึงได้ตั้งศาลเจ้าพ่อหนุมานขึ้นแล้วนำมัจฉานุ ไปตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา สำหรับที่มาของรูปแกะสลักไม้รูปมัจฉานุนั้นมาทราบภายหลัง เมื่อ ทหารเรือมาขอคืน จึงทราบว่าเป็นรูปแกะสลักไม้ที่ตั้งอยู่บนหัวเรือมัจฉานุ ที่จอดอยู่ในอู่เรือ พระราชพิธี กองทัพเรือ ซึ่งถูกคลื่นซัดกระแทกจนหัวเรือ ชนกับอู่เรือตกน้ำลอยมา ศาลเจ้าพ่อหนุมาน ยังคงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ คู่กับหน่วยมานับแต่บัดนี้ และได้ย้ายตามหน่วยมาหลาย ครั้งหลายหน จนปัจจุบันได้ตั้งเด่นเป็นสง่าภายใน กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวค่ายทุกคน

view
view