http://infctbn1.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ประวัติหน่วย

 เกียรติประวัติ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 สิ่งศักดิ์สิทธิประจำหน่วย

 ติดต่อเรา

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ08/06/2015
อัพเดท10/11/2016
ผู้เข้าชม12,605
เปิดเพจ27,181

บริการ

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด

ตัวอย่างหมวดหมู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การปฏิบัติงาน

iGetWeb.com
AdsOne.com

ประวัติเจ้าพ่อหนุมาน

ประวัติเจ้าพ่อหนุมาน

 

ประวัติเจ้าพ่อหนุมาน

        หนุมาน ซึ่งเป็นทหารเอกของพระราม ในเรื่องรามเกียรติ์ ได้เป็นสัญญลักษณ์สำคัญ ประจำหน่วย ทหาร ที่สำคัญหน่วยหนึ่งในกองทัพบกมาเป็นเวลา ๑๐๐ ปีแล้ว หน่วยนั้นก็คือ กองทหารล้อมวัง หรือ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ ล้อมวัง ต่อมาเปลี่ยนนามเป็น กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหาร ราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (คนละหน่วยกับหน่วยในปัจจุบัน) ต่อมาในปี ๒๔๗๕ เปลี่ยนนาม หน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ ๔ ต่อจากนั้นย้ายไปขึ้นการบังคับบัญชากับ ศูนย์การทหารราบ ค่าย สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว.ลพบุรี และเป็นหน่วยกำลังรบของ กรมผสมที่ ๓๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (นามหน่วย ขณะนั้น) มีนามหน่วยว่า กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมที่ ๓๑ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๕ ภายหลังจาก ศูนย์การทหารราบย้ายที่ตั้งจากค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จว.ลพบุรี มาเข้าที่ตั้งในค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ หน่วยจึงพ้นหน้าที่ เป็นหน่วยกำลังรบของ กรมทหารราบ ที่ ๓๑ รักษาพระองค์ มาขึ้นการบังคับบัญชากับศูนย์การ ทหารราบ เพียงหน่วยเดียว ในนาม กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ (พัน.ร.ศร.) และปัจจุบันมี นามหน่วยว่า กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ (ศร.พัน.๑) สำหรับประวัติของหน่วย ศร.พัน.๑ ซึ่งมีอายุ ๑๐๐ ปี เปลี่ยนนามหน่วยและที่ตั้งมาหลายครั้ง มี ประวัติการปฏิบัติราชการสงคราม ทั้งใน และต่างประเทศมาโดยตลอด การก่อตั้งหน่วย เป็นหน่วยใน พระองค์ตั้งแต่ก่อตั้ง (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ทรงเป็นองค์ผู้บังคับกองทหารล้อมวัง) จนปัจจุบันเป็นหน่วยทหารในพระองค์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ข้าพเจ้าจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ เพราะจะยืดยาว เพียงแต่ ด้วยการเกริ่น เพื่อให้ทราบถึงที่มาของหนุมาน อันเป็นสัญญลักษณ์ของหน่วย จนกลายมาเป็นศาล เจ้าพ่อหนุมาน ที่มีรูป แกะสลักของมัจฉานุ ประดิษฐานเด่นเป็นสง่า ในปัจจุบันทำไมเป็นเช่นนั้น หรือว่าคนสมัยก่อนไม่รู้จักว่า อะไรคือ หนุมาน อะไรคือ มัจฉานุ คงไม่ใช่เช่นนั้นแน่ ต้องมีสาเหตุอะไร สักอย่าง โปรดติดตามต่อไป

          “ หนุมาน ” เป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯดำรงตำแหน่ง องค์ผู้บังคับการกองทหารล้อมวังได้พระราชทานให้กับหน่วย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๕ ซึ่ง เป็นปีก่อตั้งหน่วย โดยมีที่ตั้งในพระบรมมหาราชวัง     สำหรับตราสัญลักษณ์หนุมาน ที่พระราชทานให้นั้น ทรงหมายถึง ทหารเอกที่มีความสามารถ เฉลียวฉลาด และจงรักภักดี ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ ล้อมวัง ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพัน ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมเป็นที่ตั้งใหม่บริเวณท่า พระจันทร์ ภายหลังจากได้ย้ายเข้าที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ได้เกิดเหตุการณ์อันอัศจรรย์ขึ้น นั่นก็คือ ได้ปรากฏ รูปแกะสลักไม้รูปหนุมาน ลอยทวนน้ำจากปลายแม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลทวนน้ำมาทางต้นน้ำ และมาหยุดอยู่ ท่าน้ำหน้ากองพัน กำลังพลทั้งหลาย ได้เห็น เหตุการณ์อันอัศจรรย์ ก็พากันดีใจ ว่าหนุมาน อันเป็นสัญลักษณ์ ของหน่วย ได้ปรากฏและอยู่กับหน่วย เพื่อเป็นที่เคารพบูชา และเป็น ขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล จึงได้พร้อม กันทำพิธีอันเชิญขึ้นมาจากน้ำ จึงได้เห็นหางที่เป็นปลา จึงทราบว่าเป็นมัจฉานุ แม้จะทราบว่าเป็นมัจฉานุ แต่ความดีใจ และความตั้งใจอันมีศรัทธาอยู่เดิม ก็มิได้เปลี่ยน เพราะต่างคิดว่า หนุมานมีหน้าที่ไปถวายความ จงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์ จึงได้ส่งบุตรชาย คือ มัจฉานุ มาเป็นตัวแทน จึงได้ตั้งศาลเจ้าพ่อหนุมานขึ้นแล้วนำมัจฉานุ ไปตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา สำหรับที่มาของรูปแกะสลักไม้รูปมัจฉานุนั้นมาทราบภายหลัง เมื่อ ทหารเรือมาขอคืน จึงทราบว่าเป็นรูปแกะสลักไม้ที่ตั้งอยู่บนหัวเรือมัจฉานุ ที่จอดอยู่ในอู่เรือ พระราชพิธี กองทัพเรือ ซึ่งถูกคลื่นซัดกระแทกจนหัวเรือ ชนกับอู่เรือตกน้ำลอยมา ศาลเจ้าพ่อหนุมาน ยังคงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ คู่กับหน่วยมานับแต่บัดนี้ และได้ย้ายตามหน่วยมาหลาย ครั้งหลายหน จนปัจจุบันได้ตั้งเด่นเป็นสง่าภายใน กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวค่ายทุกคน

view
view